Masakhane lyrics

Genre: 
Afro Soul

-

.

  Ngiwu ambe umhlaba wonk ba
  Ngaze ngaba tshela ngo sizi ebesinalo
  Silubonile nosizo lwabe zizwe
  Sithi enkosi, enkosi siyabonga
  Siyabonga, rea leboha
  
  Enkosi bantnbomntanami
  Ibonakel, imi sebenze yenu
  Sibabonile be didizela
  Ngo June sixteenth 1976
  Sengi buyele mna sengibuyile khaya
  
  Kwasi kwamnand, ekhaya we vumanibo
  He mn He mn He mn
  
  Chorus
  Mina ku mele ngakhiwe nguwe
  Wena wakhiwe yimi
  Thina sonke masakhane
  Yebo masakhane Thina sonke masakhane
  
  Enkosi bo mama bomthandaze
  Izwakel, imi thandazo yenu
  Ngoba thina sinjenje sinjenjenje
  Ngmithandazo sinjenje sinjenjenje
  Ngmithandazo
  
  Enkosi zinkokheli, enkosi bafundis
  Bethu sithi ngo Babu Sisulu,
  Enkosi Babu Thambo, Enkosi
  Enksoi Madiba
  
  Woh siyabonga John Dube,
  Siyabonga Babulu Tuli,
  Siyabonga Bhutaleze
  
  Mina ku mele ngakhiwe nguwe
  Wena wakhiwe yimi
  Thina sonke masakhane

-