Ma Afrika Lyrics

Song Year: 
2015
Genre: 
House
Featuring: 

-

.

kwaze kwabuhlungu (it is so painfull)
izingane azisa fundi (children do not go to
school)
zibulalana zodwa (they killing one another)
ezikoleni (at schools)
kwaze *kwalukhulu bakithi (it is so immense)
we ma afrika (my africans)
sibulalana sodwa (we are killing each other)
konakelephi (what went wrong)
yini isihlungi asingaga (what is all the pain for)
we ma afrika (my africans)
ukubukela omunye umuntu (to watch another
person0
eshabalala (perish)
bantu bakithi (people from my nation0
masihlalisane (lets live togther)
ngokuthula (in peace)
o kodwa ndlu emnyama (but black house)
masifunganeni *( do not know meaning)
ngokuzwana (by getting along)

-