Lona baratang hu phela Lyrics

Lona ba ratang ho phela
Mohlapeng oa Jesu,
Hopolang tsietsi tsa tsela
E isang ha eso!

(those of you who seek life amongst jesus' flock.
Remember the trials and tribulations of the path taking you home)

Ba inkele sefapano
Mahetleng a bona;
Ba tle ba shoele likano
Tsee ba leng ho tsona.

(Bear the cross on your own shoulders
so you can suffer for your own vows you have taken upon)

-

-