Lento ft. Speedy Lyrics

Album: 
University of Kalawa Jazmee
Song Year: 
2010
Genre: 
House
Featuring: 

-

.

 
Nguban’ ongakniki mpilo ingela mpinda 
Abantu bathi 
yimpintshi kamampintsha 
ocheri bathi mthandeni 
o out bathi mkhonzeni 
mahata athi mekeni ngubani onga’ kunika lento 
 
ungabona siphila kamnandi 
uyabona siphila kamnandi 
uyabona sphila kamnandi 
lobi mpil’ inzima 
sonke masithandane 
baba sibonga wena 
ngoba sizwa nguwe 
nguban’ ongakunika lento 
 
Nguban’ ongakniki mpilo ingela mpinda 
Abantu bathi 
yimpintshi kamampintsha 
ocheri bathi mthandeni 
o out bathi mkhonzeni 
mahata athi mekeni ngubani onga’ kunika lento 
 
ungabona siphila kamnandi 
uyabona siphila kamnandi 
uyabona sphila kamnandi 
lobi mpil’ inzima 
sonke masithandane 
baba sibonga wena 
ngoba sizwa nguwe 
nguban’ ongakunika lento 
 
ngubani owathi mina 
(ngubani ongakunika lento) 
ngubani owathi ng’joini kalawa 
(nguban’ ongakunika lento) 
eish! ngubani owathi ngibe lentombeyiniyi 
(nguban’ ongakunika lento) 
ngubani owathi ngibelemal ’ eyiniyi 
(nguban’ ongakunika lento) 
 
eish! sesenza mali 
sesenza manzi 
uthando lwakhe lu banzi 
lubanzi lujulile njenga manzi 
 
ungabona siphila kamnandi 
uyabona siphila kamnandi 
uyabona sphila kamnandi 
lobi mpil’ inzima 
sonke masithandane 
baba sibonga wena 
ngoba sizwa nguwe 
nguban’ ongakunika lento 
 
ungabona siphila kamnandi 
uyabona siphila kamnandi 
uyabona sphila kamnandi 
lobi mpil’ inzima 
sonke masithandane 
baba sibonga wena 
ngoba sizwa nguwe 
nguban’ ongakunika lento 
 

-