Kum na Kum Lyrics

Album: 
Live 2
Song Year: 
2009
Genre: 
Afro Soul

-

.

Suka! Mfo uyandisitha
Bhekela!
Heh man, dlula!
Awubon uyandiphazamisa?
Yhooo!
Sisimadzadza lo mntana
Yooo
 
(Yima bhuti, andifun' ukuhlala nawe)
Yiv' ilizwi lakhe
(Ndicel' ukhlala ndendwa)
Ndifun' ukhlala nawe
(Yima bhuti)
Andikhathali
(Andifuni wena)
 
Shhhhh, mamela
Intliziyo yakho neyam
Zibetha kanye.
Thembisa, kuyohlala kunjalo
Ngoba, ei ndiyakuthembisa
 
[Chorus x2]
Ngekhe, angekhe ndakulibala
Nanini na
Uyawhlal' uhlel' engqondweni yam
Uyinto yonke kum, nakum
 
Ndyakufela, Ei! Ndiyakthanda
Amaqhing' aphelile
Ndyazifela
Sondela sthandwa
Sisimadzadza lo mntana
Yooo
 
(Yiza bhuti, ndfun' ukuhlala nawe)
Yiv' ilizwi lakhe
(Ndicel' igama lakho)
Khawlengez' ***
(Nd'zoklengeza, Ndifuna wena)
 
[Chorus]
 
[Bridge]
(Thile thile) Thana nana
(nana nana) Thile thile
 
[Repeat x3]
oh hoooo hooo
 
[Chorus + Uthini na(Bass)]
 
Thana nana. Ayoo
(Uthini na?)
Thana nana Wuuu uh
 
Woooooo wooo (x2)
 
[Repeat]
Wooo wo! Woza dali
Wooo wo, woza switi (x2)
Wooo wo! Woza dali
Angeke angekhe
Angekhe ndakulibala
Ayoo! Ooohhh
 
[Talking]
Awu mntas' ekhaya
Ndingakulibala kanjani
Phez' kwayo yonke ondenzele yona
Awu
 
Kuzo zonke izinto ondbonise zona
Angekhe ndikulibale. Yho
Yinto engekhe yenzeke leyo
Kum, nakum, kanti nakum futh, Angekhe
Angekhe, angekhe, angekhe

-