Kuligugu Kimi Lyrics

Album: 
Joyous 18: One Purpose
Song Year: 
2014
Genre: 
Gospel

-

.

Kuligugu kimina njalo
Ukwaz’ ukuthi nginomhlobo
Ongek’ angishiy’ um’ izinsuku zinzima
Ohlal’ ekhona uma ngimdinga ngempela

[Refrain]
Umhlobo onguJesu (x2)

Jesu ungumhlobo wangempela
Lapho abantu bengijikela
Izivunguvungu zizinthlangothi zonke
Lapho izitha zibhodla okwengenyama
Ziqond’ ukungigwinya

Uthembisile Jesu
Uyohlal’ unami njalo nje

[Refrain]

Uphi umhlobo onjengaye?
Akajiki uhlal’ ekhona
Uthembekile unothando lwaphakade
Thando lwakhe lujulile lubanzi

Uthembisile Jesu
Uyohlal’ unami njalo nje

[Refrain]

Uyohlal’ unami njalo nje