KHONA lyrics

Album: 
Reunited
Song Year: 
2013
Genre: 
House
Featuring: 

-

.

Ewu eee Ewu eee!
Khor!
Khona (x4)
 
[Verse 1]
Khona! *17 times at the background of the first verse below*
Uthando lwami lakuphi na?
cela ulibuyisele
Lapho ulithathe
Ngiyalifuna
Lapho liphuma
Ngiyalifun
Libuyisele, sele
 
Uthando lwami likuphi na?
Cela ulibuyisele
Lapho ulithathe
Lapho liphuma
Ngiyalifuna
Libuyisele eh,eh,eh
 
Za izaka su, Za izakasu  (x8)
 
Sesi ya rose Sesi
Ulise
Thanlo lwami, yee yeyeye
Libuyisele
Lapho ulithathe
Ngiyalifuna
Lapho liphuma
Libuyisele
Sele sele ye ye ye ye eee
 
Sele sele ye (x2)
Khona *9 times* (x9)
Za izaka su, Za izakasu (x16)
Khor!
Khona! (x18)
 
Mama mama ma
Mama ma
Mama mama mam ela mama
Mama mama mam ela mama
Eeee ila mama e!
 
Za izaka su, Za izakasu (x16)
Khona! (x18)
 
Sesi! Sesi Sesi a Se
Jalabringo
Se se
Uthando lwami lakuphi na?
cela ulibuyisele
Lapho ulithathe
Ngiyalifuna
Lapho liphuma
Ngiyalifun
Libuyisele, sele
 
Za izaka su, Za izakasu (x16)
 
Sesi ya rose Sesi
Ulise
Thanlo lwami, yee yeyeye
Libuyisele
Lapho ulithathe
Ngiyalifuna
Lapho liphuma
Libuyisele
 
Za izaka su, Za izakasu (x16)
 
Sele
Lapho ulithathe
Ngiyalifuna
Libuyisele
 
Za izaka su, Za izakasu (x16)