Khazimula (Shine Bright like a diamond) lyrics

[chorus]
Shine bright like a diamond
Khazimula mntan'omuntu
Ufana nenkanyezi esibhakabhakeni
[repeat]
.
Ubuhle bakho buyangbulala
Yaze yayintle lengane
Ubuhle bakho mntwan' omuntu
Buyangbulala,
Uvele ungkhumbuz' uRihana
KwelaseMelika
.
Isitho sakho ngane yabantu
Siphuphuzel' uboya
UNkulunkulu wakwakha eneskhathi
Mhlawumbe kwakuyilong weekend
.
[chorus]
.
Ubuhle bakho buyangbulala
Waze wamuhl' umuntu
Ubuhle bakho ngan' yabantu
Buyangbulala mina
Waze wamuhl' umuntu
.
Ufana nelanga liphuma
Umoya wam' ungajabula
Sihleli nawe sthandwa sami
Sengifake nendandatho
[repeat]
.
Khazimula ngane yabantu
Oh khazimula
Khazimula mntan' omuntu
Ufana nenkanyez' esibhakabhakeni
[repeat]
.
[chorus]
.
Isitho sakho ngane yabantu
Siphuphuzela uboya
Umama nobaba bengejabula
Usunyathel' emagcekeni
.
Ngithi muhle, ngithi muhle
Muhle, muhl' umntan' omuntu yo
Ngithi mu-muhle! Wauhl' umuntu
Uvel ungikhumbuz' uRihana kwelaseMelika
.
Khazimula, khazimula, khazimula
Ufana nenkanyez' esibhakabhakeni
.
[chorus]
.

-

Featuring: 

-

-