Khalela Lyrics

[Chorus]
Seng'khalela,
Khalela inngane zam'
Seng'khalela,
Khalela abantwana bam'
Ul'moshile ixesha lam'
Mntwan' womuntu
Ul'moshile ixesha lam'
Mntwan' womuntu

[Verse 1]
Haa seng'khalela
Lon' ixesha lami la!
Inginandaba nokunye;
Sekumoshakele;
Nabanagani bangishiyile
Kanti kuzoba nini na?
Woo nami ngihlale nomndeni

[Chorus]
Seng'khalela,
Khalela inngane zam'
Seng'khalela,
Khalela abantwana bam'
Ul'moshile ixesha lam'
Mntwan' womuntu
Ul'moshile ixesha lam'
Mntwan' womuntu

[Verse 2]
Ukuhamb' ukubona,
zonk' iimini ng'cinga ngawe;
Ukukhu;la izinhlungu ziyakhula;
Nali ilanga lishonile;
Nobusuku bufikile

[Chorus]
Seng'khalela,
Khalela inngane zam'
Seng'khalela,
Khalela abantwana bam'
Ul'moshile ixesha lam'
Mntwan' womuntu
Ul'moshile ixesha lam'
Mntwan' womuntu

[Bridge]
Suphinde futhi,
Suphind und'shiye mntwan' womuntu
Sukundibambezela
Uyandichaphazela
Wha wha why;
Yoyo yoyoyo
Aw' mina sind'dikiwe
Silwa njalo ,Iindab' engapheli
Ingabe kutheni;
Uhlal' ubhek' intozami
Isimanga sendoda Iyoo

[Chorus]
Seng'khalela,
Khalela inngane zam'
Seng'khalela,
Khalela abantwana bam'
Ul'moshile ixesha lam'
Mntwan' womuntu
Ul'moshile ixesha lam'
Mntwan' womuntu

.