Jesu ke Matla Lyrics

Jesu ke matla
Ke matla ke matla
Ahlolelang sebe
Ahlwekisang pelo
Ke matla ke matla
Matla moya wa modimo
Ke matla ke matla
Ahlolelang sebe
Ahlwekisang pelo
Ke matla ke matla
Matla moya wa modimo

Ga se ka bohlale kapa ka tsebo!
Ke matla a modimo ke yena fela are hlolelang
Hu tsohle tse kgathatsang moya

Ke matla, ke matla
Ahlolelang sebe
Ahlwekisang pelo
Ke matla ke matla
Matla moya wa modimo
Ke matla, ke matla
Ahlolelang sebe
Ahlwekisang pelo
Ke matla, ke matla
Matla moya wa modimo

The power, the power
Victory over sin and purity divine
The power, the power
The power of the holy ghost
The power, the power
Victory over sin and purity divine
The power, the power
The power of the holy ghost

Matla moya wa modimo

-

Song Year: 
2008

-

-