Jabu's back to the Cross Lyrics

Iyasho inhliziyo uJesu ngiyamazi
Uthethelel’ izono sengiya laph’ ekhona
Iyasho inhliziyo ithi nci-nci bo
Wandithand’ uJesu lo
Kush’ incwadi njalo
Ngiyingane yakhe
Anginaw ‘amandla
Yebo uJesu uyangithanda
Uyangithanda incwadi isho nje
Singabantwana abancane
abahlala ethembeni
Usizi, usizi, usizi asinalo

-

Album: 
Joyous 19: Back to the Cross
Song Year: 
2015

-

-