iStokvela ft. Oskido & Professor Lyrics

Emajita
Asphuzen bafwethu nabu'tshwala
 
Emajita, Istokvela se'brayami lesi 
Mina ngiyay supporta kodwa
Sikugayimali uyaydlisa bra wami thina siyakncanywa 
Ngyaz' bafwethu ukuthi nyang'ncanywa
Min'angnqen' ukuthu:
Fill up the table! Count the empties! 
Fill up the table! Count the empties!
 
Asphuzeni bafwethu nabu'tshwala
Niyaz' mina ukuthi ng'dume ngani?
Maseng'phuzile ngiya'shayi ngoma
(sha sha sha, sha sha sha sha shay'ingoma)
 
[Verse 1] Oskido
 
Dlali i'nto zakhona Mahoota
Ezithi nca nca nca
Awufaki into zakhona man heish
Ezithi nca nca nca
Yaz, lomshini uyakhuluma man 
Uyawuzwa? Uthi nca nca nca
Lomshini uya khuluma man hey
Uthi nca nca nca
 
Yazi futhi lob'tshwala buncani bafwethu
Mina, ngab'phuza bonke same time kuthu po po lo lo 
Bese ngiyasuka ngiyaz'hambela ngithi:
(..) umunyumuzi onotshwala
hay mina, ngoyfele'tshaleni kwenzenjani
Hay mina, ngoyfele'tshaleni kwenzenjani
 
[Verse 2] Professor + Oskido
 
Ningalenziphua ningniku'mbhobho
Aw'sengphuzile mina ng'phenduk' Iflopo
Ah ningalenziphua ningniku'mbhobho
Estovela mina ng'phenduli' flopo
 
Izandla phezulu, Aw ngin'khuthuze
Izandla phezulu, Aw ngin'khuthuze
 
Yaz, lomshin'uyakhuluma man, uyawuzwa?
Uthi nca nca nca
lomshin'uyakhuluma man, uyawuzwa?
Uthi nca nca nca
Aw dlali inti zakhona mahoota
Aw faki into zakhona man yeish
ezithi nca nca nca

.

-