istokvel (Lomshini Uyakhuluma!) Lyrics

Istokvela se'brayami lesi 
Mina ngiyay supporta kodwa
Sikugayimali uyaydlisa bra wami thina siyakncanywa
Ngyaz' bafwethu ukuthi nyang'ncanywa
Min'angnqen' ukuthu:
Fill out the table!! Count the empties!!!! 
Fill out the table!! Count the empties!!!! 
 
Asphuzeni bafwethu nabu'tshwala
Niyaz' mina ukuthi ng'dume ngani?
Maseng'phuzile ngiya'shayi ngoma
 
Ngiyashayingoma,  ngishayingoma
Ngiyashayingoma,  ngishayingoma
 
Yazi futhi lob'tshwala buncani bafwethu
Mina, ngab'phuza bonke same time kuthu po po lo lo 
Bese ngiyasuka ngiyaz'hambela ngithi:
 
(?) umunyumuzi onotshwala
hay mina, ngofele'tshaleni kwenzenjani
Hay mina, ngofele'tshaleni kwenzenjani
 
(?) umunyumuzi onotshwala
hay mina, ngofele'tshaleni kwenzenjani
Hay mina, ngofele'tshaleni kwenzenjani
 
Awu awungtshele wengulub'encani:
Yini le abay'faketshwaleni?
Seng'sabathe ngiyab'beka lutho ab'byekeki
Noma ggithi ngiyabuza abantu abazi lutho
 
[Pre Chorus]
Wamnand'ubhiya, engabi bawukhanda ngani?
Wamnad'umqombothi, engabi bawuxhov' Wazi wamnandi!
 
Wamnand'ubhiya, engabi bawukhanda ngani?
Wamnad'umqombothi, engabi bawuxhov' ngani? Wazi wamnandi!
 
Wamnand'ubhiya, engabi bawukhanda ngani?
Wamnad'umqombothi, engabi bawuxhova ngani?
 
Kahleni bafwethu, yini njalo nje mangzophuza lay'khayi Lomshin iuthi mnca mnca mnca?
 
[Chorus]
Yini lethi mncam mncam mcam lomshini uyakhuluma!!!
Yini lethi mncam mncam mcam lomshini uyakhuluma!!!
 

-

Album: 
Legends Of Africa - Woza Africa

-

-