Inxaniwe Lyrics

Njengebhadi libhadula,
Ukufun'umthombo
Iyafuna njalo Thixo
Intliziyo yami

Inxaniwe intliziyo
Inxanelw'uThixo
Ewe lowo waziwayo
Ungophilileyo

Kungani na mphefumlo wam
Ukhathazekile?
Bek'ithemba lakho kuYe
Uthuthuzeleke

-

Album: 
Joyous 18: One Purpose
Song Year: 
2014

-

-