Intro Lyrics

Ladies and gentlemen!
Kudala niy’lindele nhe?
Nantsi ke iAlbum…
Mamelani!!!

[Verse 1: Ma-B]
Ngekhe bayiStope khazi iyabhabha lentak’ineempiko
Uyazi madal’as’lali s’yabhala sidlala negwijo
“S’bhala nge ngqiqo!”
S’bari lenamb’izofana nes’dingo
“K’dala besitsho!”
Bathi s’yaphapha sithanda nezinto
Ngok’iGqabhukil’Inyongo nathula
Bavumil’ookhokho…
Bay’vulil’itrongo waphuma
Nanku k’uRedondo…
S’qalile ke khehle
S’lambile khaw’s’yeke
iHamile may’bethe
Bambelel’itsho netay’tile
yeCwecwe

[Verse 2: Redondo]
Igqabhukile leNyongo litsho igama leCwecwe
Ugqabukil’uRedondo njeng’ba sey’tshilo noNtswentswe
Zivulekil’iintilong’uyavuth’umlilo khaw’dede
Livutheliw’ixilongo mamel’izilo khe s’thethe
Namadamar’ebes’nar’eprata baie zii wara-wara
Amacher’as’par’ebharagwana ay’phaf’imarijuana
Saphusha savuza saphuza indaba sis’bharara
Nomaphuza bas’khuza hay’suka sith’Iinkwara-nkwara

[Verse 3: El Nino]
iMic sis’xhobo ngerhymes ndenz’imizobo
Igqabhukil’Inyongo yaphuma irhongo kwidyongo
From “Itsho-Into” to “Iipitsa Zamadoda”
If uyay’thanda nale Album nd’cel’ufak’eyakh’iOrder
Siyaxhelwa okwebhokhwe siyakhala sithi “Mheee”
Intw’enje ithi tshe! zange ndiyive iAlbum enje
Driemanskap ferrr from eGugulethu ithwan’intw’enje

Igqabhukil’Inyongo!… Ngok’iGqabhukil’inyongo

[Verse 4: Dla]
Ngu Dla qha!
The kid is Lastborn’umagqibela kankqoy’iGqabhukil’Inyongo is what’s up like kuqhubeka ntoni
Nd’shwankathel’incwadi ngozwi, ngum-qulw’emaphepheni
Nd’phakamel’umisa lho “Drie” ngentsholo Nompetsheni
Ng’nyaka wamawaka mabini ade anesithoba
Ng’ban’umanqoba, like umehluko kwigqwetha ne Lawyer
Sade sadropha, Beatology le beat iyand’gcobha
Zange sas’topa, Toe 2 Toe s’ngena s’banqoloba
Who?
Nguw’umakoya? Suxok’uyaporha, jong’uyabona, shukuma, vuk’uyarhona and log on to
w|w|w dot P|I|O N| double E|R the unit
You know it’s the Drie, divided by three, times it by me who we be?
Just Google it B,
SWEET!
Remember the name, repeat it kay’ 3, let it sink in, Driemanskap the family PIECE,
SWITCH!
Remember the name repeat it like this, let it sink in its Driemanskap the Family PEACE!

.