Inhliziyo Yam Lyrics

Genre: 
House

-

.

 
Ngabon’intombazane
Inhliziyo yami
Yathi woza ntombazane
yathi woza ntombazane
Woza mntan’omuhle
Ngizo’knika uthando lwami
Wavum’umaKhumalo
Wathi, Uzongiqoma, Uzongiqoma
 
Ngabuyel’ekhaya
Ngathi Mama, ngithol’intombi 
Futhi, uyangithanda
Wathu mama 
Ungabojaha emathandweni
Thatha isikhathi sakho
Ngathi mama
Kodwa , ngiyam’thanda lentombi
Ukhalisa inhliziyo yami, inhliziyo yami
Ithi
 
(Chorus) x 2
yiyi yihi yiyi yihi 
wo o o o o o
 
 
Bengihamba, elele 
Ngabonumfana, elele
Athi woza woza ntombazana
Athi woza woza ntombazana
Wathi 
Uzongithanda
Ngavuma ngathi kuye
Ng’yamthatha 
Ngabuyele’ekhaya Yelelele
Ngathi mama, we ma
Ngitholu’mfana
UMa wathi kimi
Aw’mazi lomfana
Thatha isikhathi sakho
Ngathi, weMa
Kodwa, uyangithanda
Ukhalisa inhliziyo yami
inhliziyo yami
Ithi
 
(Chorus) x 2
yiyi yihi yiyi yihi 
wo o o o o o 
 

-