Inhliziyo Lyrics

Album: 
Isina Muva
Song Year: 
2016
Genre: 
Afro Soul

-

.

Ngishubaba, nomama 
Angeke bang'khethele ukuthi ng'thandana nobani 
Inhliziyo ifuna lok'ekfunayo
Abangani naba'angeke
Ngamane k'phelu'ubngani inkosi impela we
Inhliziyo ifuna lok'ekfunayo
Funa wena wena wena wedwa
Inhliziyo ifuna lok'ekfunayo
 
Amehlami awaboni abanye
Abona wena wedwa 
and engeke kuze k'shintshe lokhu
Bakhuluma kami kimi bakhuluma kabi kuwe 
Bathi bonani kuwe mbona loku
Okonakile 
Bayadlala
Abakhohlwe
Mina angeke ngikyeke
Ngzokthanda 
Lo'ongathandi uyozathande
 
Ngishubaba, nomama 
Angeke bang'khethele ukuthi ng'thandana nobani 
Inhliziyo ifuna lok'ekfunayo
Abangani naba'angeke
Ngamane k'phelu'ubngani inkosi impela we
Inhliziyo ifuna lok'ekfunayo
Funa wena wena wena wedwa
Inhliziyo ifuna lok'ekfunayo
 
Thembalami
Ngiyak'cela
Ungalinge
Lalele
Labantu
Mabethi
Uthando
Lothu lophele emoyeni
Banomona 
Abafuni
Uk'bona
Sijabulile mina nawe
Kodwa leyo
Aksiyi'nkinga
Ngoba vele
Abasenzeli lutho
Ngoba banjal'abantu bobabheka abantu abayifuni
Intenhle
Abakhohlwe
Bayeke
Mina 
Ngawengcgwele
 
Ngishubaba, nomama 
Angeke bang'khethele ukuthi ng'thandana nobani 
Inhliziyo ifuna lok'ekfunayo
Abangani naba'angeke
Ngamane k'phelu'ubngani inkosi impela we
Inhliziyo ifuna lok'ekfunayo
Funa wena wena wena wedwa
Inhliziyo ifuna lok'ekfunayo

-