Imoto Ft Character & Dj Clock Lyrics

Album: 
University of Kalawa Jazmee
Song Year: 
2010
Genre: 
House
Featuring: 

-

.

 
Wo.... (x8) 
 
Wo ninga nyakazi 
Hei ninga ntitizi 
Woza la ngi’k jimise 
Eish... ngi’nfundise 
Eish... awu ziphi’ntombi zi’ng hlpanyise (heeeeeee) 
Intombi zi’phaphise 
Eish... le ngoma zi’dumise 
Uyazi zi’hlanyise... 
 
Ni’ng bize imoto entsontsi’mali 
(U yi moto entsontsi’mali) 
Ngi yimoto entsontsi’mali 
(U yi moto entsontsi’mali) 
Ni’ng bize imoto entsontsi’mali 
(U yi moto entsontsi’mali) 
Ngi yimoto entsontsi’mali 
(U yi moto entsontsi’mali) 
 
Wo.... (x4) 
 
Wo wait a minute 
Kwa dcwala ka ngaka la, stamp it 
Eish, ni’nga zophapha la hi nga’kithi 
Eish, eish, yimi’captain my team Durban City 
Eish, eish, se ngi ya’ndedela, ni’zi thokozise 
Eish, eish, ngi’nyise kwa tliziyo’ngyise 
Eish, eish, ngi’ndraayise ngi’nroundise 
Eish, eish, ni’ng mamele nize ni’ng zwisise (eish) 
 
Wo ni nga nyakazi 
Hei ni nga ntitizi 
Woza la ngi’k jimise 
Eish... ngi’nfundise 
Eish... awu ziphi’ntombi zi’ng hlanyise (heeeeeee) 
Intombi zi’phaphise 
Eish... le ngoma zi’dumise 
Uyazi zi’hlanyise... 
 
Ni’ng bize imoto entsontsi’mali 
(U yi moto entsontsi’mali) 
Ngi yimoto entsontsi’mali 
(U yi moto entsontsi’mali) 
Ni’ng bize imoto entsontsi’mali 
(U yi moto entsontsi’mali) 
Ngi yimoto entsontsi’mali 
(U yi moto entsontsi’mali) 
 
Wo.... (x4) 
 
Ngize nge roller coaster 
Ng’hamba ng’tsosha 
Ngi hola aba bhenga’yo 
Ku phapha aba groova’yo 
Ngi ya’mshiya lo bora’yo 
Ngi thatha lo groova’yo 
Ngi yint’engalali, like desperado 
(tshesa) 
Ngi nje nge traffic cop 
Ngi ya patrola, ngi bhek’aba robayo’ 
(woza la) 
Ngi ya mbhopha lo shuta’ya 
Ng’colela aba dakwayo 
Ngi yint’engalali, i jav’um jaivo 
(woza) 
 
Wo.... (x8) 
 
Ni’ng bize imoto entsontsi’mali 
(U yi moto entsontsi’mali) 
Ngi yimoto entsontsi’mali 
(U yi moto entsontsi’mali) 
Ni’ng bize imoto entsontsi’mali 
(U yi moto entsontsi’mali) 
Ngi yimoto entsontsi’mali 
(U yi moto entsontsi’mali) 
 

-