Imali lyrics

Genre: 
Afro Soul

-

.

[chorus 1]
We mali, we zuka notiki
(Oh money, you rands and dollars)
Undenza ntoni na?
(What are you doing to me?)
Sibulalana ngenxa yakho
(We kill each other over you)
[repeat]
.
[chorus 2]
Mali, mali! Mbangi yesono!
(Money, money! Cause of sin)
Sesibulalana ngenxa yakho
(We kill each other over you)
[repeat]
.
[verse 1]
Ndixakene liphupho lam
(I am chasing my dream)
We mali x2
(Oh money)
Ndahlukene nezihlobo zam
(I am seperated from my family)
We mali x2
(Oh money)
.
[verse 2]
Abapolitiki nasecaweni
(Politicians and in church)
Baxabana ngawe, we mali
(They fight over you)
Nakum uzamile, mali
(You tempted me as well, money)
Awuphumelelanga, we mali.
(You did not succeed, oh money)
.
[chorus 3]
Mali, mali! Mbangi yesono!
(Money, money! Cause of sin)
Sesibulalana ngenxa yakho
(We kill each other over you)
Mali, mali, mali
(Money, money, money)
Sesibulalana ngenxa yakho
(We kill each other over you)
[repeat]
.
[chorus 1] [chorus 2]
.
[verse 1][verse 2]
.
[chorus 2] 

-