Hamba Uyosebenza ft Ladysmith Black Mambazo Lyrics

Hoo hamba
Iyo hamba
Hamba uyosebenza
Hamba uye emsembenzini
Hamba uyosebenza

Ho ha-mba
Iyo ayohoha hamba
Iyo ayo
Iyo ayo
Hamba uyosebenza (Hamba)

Oh hamba hamba
Hamba uyosebenza (x3)
Hambuyo (x2)
Hamba uyosebenza (x3)
Hambuyo (x2)
Hamba uyosebenza (x3)
Hambuyo (x2)
Hamba uyosebenza (x3)
Hambuyo (x2)
Hamba uyosebenza (x3)

Ngumtu onjani lo
Ngumtu otheni
Thina siyasebenza yena uhleli
Ngumtu njani lo
Ngumtu otheni
Uvuk’ekseni unjonge abanye emehlweni
Ngumtu njani lo
Ngumtu otheni
Uvuk’ekseni unjonge abanye emehlwe-ni

Ndithi ha-mba
Hamba uyo , Hamba uyo sebenza
(Hamba Hamba)
Hamba uyosebenza (x2)
Ndithi Ha-mba
Hamba uyo (x2)
Hamba uyo sebenza
(Hamba Hamba)
Hamba uyosebenza (x2)

Izitsalo zilambile
Umvubo uphelile hamba
Hamba uyosebenza (x2)
Vuka sekusile
Iqcude likhalile hamba
Hamba uyosebenza (x2)
Sebenza vila ndini
Aw’boni ixhesha liphelile hamba
Hamba uyosebenza (x2)

Ndithi ha-mba
Hamba uyo , Hambuyo sebenza
(Hamba…… hay’)
Hamba uyosebenza (x2)
Ndithi Hamba, hamba hamba
Hamba uyo (x2)
Hamba uyo sebenza
(Hamba……. hayi)
Hamba uyosebenza (x2)
Hamba vila hamba
Hamba hamba hamba
Hamba uyosebenza (x3)

Uzobona kanjani
Uzolobola kanjani
Ngobi nkomo awunazo

Hamba uyosebenza (x3)

Amanye amadoda ase msembezini
Hamba uyosebenza
Amanye amadoda ase msembezini
Hamba uyosebenza
Naba bemubiza , naba bemqweba
Bethi hoza siyozebenza
Amanye amadoda ase msembezini
Hamba uyosebenza
Amanye amadoda ase msembezini
Hamba uyosebenza

-

Album: 
Nostalgic Moments
Song Year: 
2014

-

-