Goodfellaz Ft. HHP And Prokid Lyrics

 
Le-game ifana nomnyango womkhukhu ngizoy’qop’ izozo 
And izongiyenzela inyuku ngathi ngipop’ i-lotto 
Iphukuphuku zihlahl’ amehlo ngathi sibone ispoko 
Ngistabule ngama-line nje nge-sword ka zorro 
Eintlek this whole rap thing is in my genes 
And angikhulumi nge-bogart you know what I mean 
What I scheme like GP what I be 
Ngikhulele e-Soweto you pick that up when I speak 
Le-track iphethe ikhokho ze-punch line and it’s crunch time 
So letha labo-mrapper nge-plate coz it’s lunch time 
La k’dala ngisho k’khala eyami ikatara 
Like my radio mangilala ngizonishiya nikhala 
 
[Chorus] 
Lalela… thina siyabangena 
Izimamnadi zibuzwala (zibuzwala) 
Ilokishi lebuzwala (libuzwala) 
Sithi mameeeee……..we mame 
Izimnandi zibuzwala (zibuzwala) 
Ilokishi libuzwala… 
 
[Ma-E] 
u-Ma-E intwana yase Soweto mfana shifta 
Nge-rhyme ngimubi mara hai ngifana no Vista 
Usazo shuma uthule ngathi kudlala i-twister 
Bheka ley’phukuphuku mangi dlula ziyazista 
Mina ngiphethe iskhiya ene agekho uzosisika 
New Reebok sneakers ne-jean le-G-Star 
Lomfana uyadlisa lomfana uyachisa 
Bam’zela ngok’qcola nempama uyay’chisa 
Abaningi bayafisa kuthi ngife ngihlupheka 
Nezitha zami mina zithanda mangihlupheka 
Kodwa umdali uyangizwa mina mangikhuleka 
Nomakanjani ikasi soliphusha khululeka 
 
[Chorus] 
 
[Pro] 
Sure Jabba mas’dedel’ i-Teargas se-choke labantu 
Ingathi ababhoni… 
 
You can call me unemployed kahlekahle anginamsebenzi 
Ngirobi industry ngiphethe i-silencer mangi-pressa ay’memezi 
So charmza yek’ uk’phapha uzofeila mangaba aw’gelezi 
i-Strategy ses’trata ses’phethe uyasiyazi nje lezi 
Siphi i-spykos okay siyakgunqa we don’t dub down 
Sjike e-Staptown for bread siphath’ i-half brown 
Bella Jabba right now for chicks from Maf-town 
Sithi eMpumalanga for hot staff and munch now 
i-Aim uk’bona sonke sikhuphuka ngama-M3 
i-Game sokhumbula uk’khuthuza lama-MC 
Nge-fame uzokubuta ikhwama zivuse zibe-empty 
So I’m to blame maw’ngazwa k’thiwa kubuta ama-FG 
Dankie sani rocka steady… 
 
[Chorus] 
 
[K.O] 
Goodfellaz, bayasisaba laba ene they can’t tell us 
Angikho sober masengikhafula so bane jealous 
Nithi singamadlaba asina ma-manners 
Ngoba sinqcolisa i-tafola joe ungesabi 
Hoza nunu, you wanna have a good time coz I do too 
Ke shayashaya ngwana kere ro ja nyuku 
But I’m a beast I’m a cannibal sheba kelo ja motho 
Caphela nay’ingozi la uphethe amaqhawe ziyawa 
La e-Jozi we kill and devour the cowards from hour to hour 
Nje ngo-Msholozi we fresh ‘ngathi ngiphume straight from @#*& to shower 
 
[Jabba] 
Jabba rock cats mo kelellong 
Being with the masses all up ko Channel O 
Tlatsing the party go tswa mesong to mafelelong 
Tlatsing basadi go tswa bokong to mo tselelong 
Passing a shorty go tswa mo tlhogong to mo tshelelong 
From pelegong I’ve been hooked like telephone 
To the metronome of the streets walk like shelletone 
Tough silicone mommies talk like let her go 
With a million dummies shook like let it go 
I ma’ tell you nou , ha kena nako ya metlae 
O kanna wa bella vrou o tla o chayela le yena hore why 
Ke le so, I’m on top of my game as you already know 
Ene joe I don’t care about fame as I’ve already shown 
 
Mameeee….. we mame 
Izimnandi zibuzwala (zibuzwala) 
Ilokishi libuzwala (libuzwala…)
 

-

Featuring: 
Album: 
Dark Or Blue
Song Year: 
2009

-

-