Good black woman lyrics

Genre: 
Afro Soul

-

.

[verse 1]

Early on Monday morning
Police arrests my brother
For working for a black community
Monday afternoon
Went to see my brother
Policeman treated me like a donkey
.
[backing "bad attitude"]
I said to police man
"You've got a bad attitude
Oh no! I'm no criminal
I am good black woman"
[repeat]
.
Oh ngiboshiwe mama
Oh bengingenzang lutho
Oh mama, oh yilelele ye mama
Oh mama, oh mama
.
[verse 1]
.
Izingane zethu zithi
"Thula mama, thula mama
Wooh mama, thula, thula mama
Kuzobuye kulunge"
Oh mama
.
Kuzobuye kulunge
Oh mama, oh mama yho
Yhee mama, wonyamenzela mama
Wonyamezela mama
.
Nyamezela Mandela
Siyakhala sonke isizwe
Wooh mamam
Woo yoooo mama
Ophezulu nguy' owaziyo
Oh nawe, oh nawe Sobukwe
Nawe Sisulu, heh mama yo
Siyanikhumbula
Yeeh mama yo
Ophezulu nguye owaziyo
Oh mama
.
Thula thula thula
Thula mama, thula mama
Heh mama, thula thula mama yo
Opezulu nguy' owaziyo
.
Oh Baba Mandela
He Sobukwe, he Sisulu
Yhoo mama siyanikhumbula nonke
Lapho nihlezi khona'Yhoo mama

-