Go Away Lyrics

Go away…
Mos ‘dala sibele sisho mos
Daai ding siy’chunel’ ikasi
Abaye ba busy bayas’ claimela
Sithi go away go away go away

[Ma-E]
Ya bona le yinja ey’zikhotha amaceba inja ye-tough
In this concrete jungle sinenkinga yendlala
I mo’ keep hustling ngifuna itina nedladla
Sobesiringa lendaba lomtwana ungilinga ngempahla
Eish… lomtwana ungiyenzela inkinga
Eishh… uyakwazi uk’dlala nge-figure
Mara loko ngizok’bona late
Angithi tjope ngibone ukuzolwa ngo-8
Sohlanganisa ngoba the hustle will never wait
I’m never late for heaven’s sake
Lempata zisemuva kwami nje ngo-7 no-8
And ngeke zifike to my level of weight
Mas’kukhala ama-fluit uwazi kushubile bade
S’jump’ ama-gate mabak’tholile harde
Kuhanjw’ ama-case mabak’bophile harde
Ngiphethe i-lawyer e-straight ‘hlala ngitolile barde

[Chorus]
Sek’onakele sani, ungaz’peshi mungena mali (Go away!)
We do this for the money, siy’thesha lana asidlali (Go away!)
No favours to all the haters mangabe unekwali (Go away!)
Sithi go away… go away… go away…

[K.O]
Being trying to get paid all my life so angek’ ungitshele niks sani
F’tzek sani, money talks angihlek’ sani
Clever we get money, they say I act funny
Maw’nemali ungayenzani labantu aba-verstaani
Coz we ride ‘til the wheels fall off like crash dummies
Mina no-cash wami, sweety singa-stressani
You can have sex nami, mara ngeke uthule niks from me
Ungabuzi into ey’ningi ngo-K.O
Mina ngingena emqcimbini with eight ho’s
Mangabe one uyamdinga say so
This is one of the things you pay for
I’m young willing and able
Ekhaya bangitshela one thing make dough
Teargas is the team I play for
Kule-game siy’nkinga they know

[Chorus]

[Ntukzen]
Sotho section Klipspruit where I was born
And my zulu accent is kept straight when I’m on
The microphone my fans rubbing my vest on
When I’m on stage performing setting my chest off
I’m blessed off, like I’m ready for war boss
Put my mask on and haters get ready for more loss
Chiawelo, Mapetla and Phiri sisonke magenge
Not forgetting e-Mpumalanga niyazi sonke siphelele
Coz ngiphatheka kabi when I look at some of my people
Who wanna do evil when some of us wanna be legal
And I hope sonke sofikala mele sifike khona
And I hope never si-give up-e ngamane sijike khona
Nje nge-Taxi driver mina I’ll tell you where to get off
Tell you when to back off, quicker than you can jerk off
Ulebe ukgalele labo-cherrie sibaphethe
Bona bakgalela thina labo-cherry bas’phethe

[Chorus]

-

Album: 
Dark Or Blue
Song Year: 
2009

-

-