Gijimbeke Lyrics

Ngiyesaba kwelamaBhaca, ngiyesaba
KwelamaBhaca, ngiyesaba (repeat)
Gijim'beke, kwelamaBhaca, gijim'beke
 
Chorus
Gijim'beke, kwelamaBhaca, gijim'beke
 
Wo-hum
Wo-hum-um
Wo-hum
Wo-hum-um

-

Featuring: 
Album: 
African Litany
Song Year: 
1981

-

-