Fugama Unamathe Ft. Oluhle

 
Ndo ifamba sei ko ndzira ino menzwa ino baya 
ndo ifamba sei ko ndzira ino menzwa ino baya 
fugama unamathe 
fugama unamathe 
so ihamba kanjani le ndlela inamyeva ya hlaba 
so ihamba kanjani le ndlela inamyeva ya hlaba 
guqa uthandaze ukhululeke 
guqa uthandaze ukhululeke 
ndorikhwira sei ko gomo ’eneminzwa ino baya 
ndorikhwira sei ko gomo ’eneminzwa ino baya 
 
fugama unamathe (x4)
 
indzima le ndlela inamyeva ya hlaba 
indzima le ndlela inamyeva ya hlaba 
guqa uthandaze ukhululeke 
guqa uthandaze ukhululeke 
ndorikhwira sei ko gomo ’ene minzwa ino baya 
ndorikhwira sei ko gomo ’ene minzwa ino baya 
 
fugama unamathe (x4)
 
ifuni ithawel’ le ndlela ina myeva ya hlaba 
ifuni ithawel’ le ndlela ina myeva ya hlaba 
guqa uthandaze ukhululeke 
guqa uthandaze ukhululeke 
ndorikhwira sei ko gomo ’ene minzwa ino baya 
ndorikhwira sei ko gomo ’ene minzwa ino baya 
 
fugama unamathe  (x8)
 
guqa uthandaze ukhululeke 
guqa uthandaze ukhululeke 
guqa uthandaze ukhululeke 
guqa uthandaze ukhululeke 
ndo ifamba sei ko ndzira ino minzwa ino baya 
ndo ifamba sei ko ndzira ino minzwa ino baya 
fugama unamathe 
 

-

Featuring: 

-

-