Eyakho Lyrics

Album: 
Ndim Lo
Song Year: 
2006
Genre: 
Afro Soul

-

.

[Verse 1]
Ndiyibhalele wena le ngoma
Yeyakho le namhlanje
Ndiyibhale ngendlel'ethandwa nguwe
Nguwe wedwa qha..
Zange ndambon'umnt'onje
Umnt'onothando kanje
Ndithi zange ndambo'umnt'onje
Akatshintshi uhlale enjalo
 
[Chorus 1]
 
Sithandwa sam
Lavi Wam
Baby wam
Akekho ofana nawe
Sithandwa sam
Lavi wam
Baby wam
Sshh…thula
 
[Verse 2]
 
Ke a gogo janong
Ke pina yagogo janong
Ke e kwaletsi wena
Oooh! Wena fela
Gago na motho o montle
Ke nna
O montle yaka wena
Le fatseng lothle
Lothle ka bo phakha
 
[Chorus 2]
 
Moretiwa waka
Lavi waka
Baby waka
Ga go na yo otshwanang le wena
Moratiwa waka
Lavi waka
Baby ooh!
Sshh…o seke wa boa
 
Refraine: End Chorus
 
(Ndisondeze sithandwa khawuleza)
(uuh…mmh…Wanini na) 
Ndisondeze sithandwa
Khawuleza, ngoba kaloku ngoku
Nanini na, ndingowakho wedwa
Ndisondeze s'thandwa khawuleza…"shu baby"
Ndisondeze sithandwa kuyanetha
Ndithini, ndibambe , uuh! Ssshhh…ahaa!
Kamnandi ndisondeze baby…yhu! Yhooo!

-