Ewe Lyrics

iFani...hay'mani
Ndispana gqith', soloko ndime nkQo
imal' ay'thi gQi, soloko ime nkQo
maji-ta kuthen' nindicrebhisa Qho?
Ndiswiti ingath' yiPoetry kaNkQo
Ndi-mix-eni nam, njengomphokoQo
ayek'uginy'amathe uQhoQhoQho
ndiphupha ngemali ndiy'bala Qho
ndileli k'lo matrass undiphul'umQo-lo
ha ni- ha nivalela mna Qha?
why? indim lo niman'umQha-tha
and'kwaz' nobamb'inQa-tha
xa ndizama niyandinQa-nda
ngeba ndiya-perform-a nam Qha
niyand'jaivisa nind'phulis'isinQa
niyand'dlalisa nind'tsibisa ugQabs
ningamakhasi nind'dlalis'unjiQa
kuthen' lemali niyibambe nkQi?
niyand'bawisa nind'ginyis'ingwiQi
niyand'hambisa nind'nyukis'isiginQi
niyand'jimisa nind'khuph'imikhinQi
ninez'kelem ez'vela zithi gQi
umoy'awuphuki soze athi Qhwi
anibon' ba ndiyez' anaziv'iz'gingQi?
kum uHay'akasebenzi ngcono uzame
uEWE
 
EWE...EWE....EWE....EWE.. [repeat]
 
ssshhh...wa rasa my blah
hao bone ke busy ka spane my blah
bo-na kea rhyma my blah
haa, and ke tshwere ke bla-dder
sheba nou go metsi my blah
ha le tsebe ha kena blood-i
i mean, ha kena Madi
ke e batlela le bese, ke shebile bla
(bra)
haa...bona le Thosa (Xhosa) lako bla-
wa (New Brighton, PE)
ha le bone bom'rapper le bli-nd
sesotho kea seravaza setswana kea
seravaza kea kea seravaza ke bla bla
bla...etc
yah, and ke sky-blue, hello hi high ea
ke sky-blue
wena o stuck ogatakile glue?
kum uHayi akasebenzi ngcono uzame
uEWE
 
EWE...EWE....EWE....EWE.. [repeat]
 
izaph' phirwirwi pharwoo, phanQah
ufane waz'fihla ndizokubhaQa
ndizok'xhwakrel' andonqen'ugaQa
nditeketis'imali, imali nd'zoyibhaQa
ndigula ngayo indenz'iqhenkQe
but ayindifuni ifuna ndiyileQe
and'sadinwang' ifuna ndiyileQe
and ngeba ndiyay'yeka Qha
ndineqhenkQe
hay, lomsebenzi liyelekenkQe
izongen'intsokolo ithi gelekeQe
kuphel'iFocus k'phel' isgelekeQe
kuphele isonka, kuphel'ujeQe
mna ndiyabetha, ndithi ndiyabhuQa
but le-industry inkulu, ngoku
ndiyagunQa
ababantu bazitsal'inyawo ziyakrhuQa
kum uHayi akasebenzi ngcono uzame
uEWE
 
EWE...EWE....EWE....EWE.. [repeat]

-

Album: 
i believes in me [1st Quadrant]
Song Year: 
2013

-

-