Emhlabeni Lyrics

Umhlaba hey ey Uphelile
Asazi isizo siyenzenjani na
Abantu balahla'masiko wa bona
Ngabe seyenzeni na
kulo mhlaba
Mina ngiyafisa sebambhane sonke
Seyekele kulwa siyekele kulwisana yeah
 
Sample
 
I think it will freak you, it may shock you, it might even horrify you
 
Chorus
Kuyenzenjani mina ngiyabuza
Ngabe yini le
Wesizo sakithi esimnyana
Kwenzakalani, Kwenzakalani bo
Ey mina ngiyabuza
Kwenzenjani emhlabeni
Ey mina ngiyabuza
Ngabe yini na
 
Verse
 
Abantu ba le lizwe
Abasazwane
Ezibuhlungunu azipheli
kwenzenjani na
Ingane ku njena
(?) Yini na

-

Album: 
South African House Beats Vol. 3
Song Year: 
2014

-

-