Emampondweni lyrics

Wahamba lomfazi, wabuyel’emampondweni (X2) (my wife left, she went back to Pondoland)
Sekuth’angshele mina, ngithath’owesibili (X2) (i feel I should pursue, get a second one)
 
Njenge BOP, umshad'uyingozi, iskororo
njenge SAP, umshad'uyingozi, ivolovolo
(Repeat)
 
Sometimes, indod’icabanga kancane (sometimes a man is shortsighted)
Sometimes, ithathwa ubumnandi kwes’khashana (blinded by goodtimes)
Angvele ng’vume ng’velengume mina (i should admit, admit to myself)
Ngiwenzil’ amamistakes (i made mistakes)
Bash’ abelungu bathi ?? (the white people say ...)
You never miss a good a thing, until its gone 
 
Wahamba lomfazi, wabuyel’emampondweni (X2)
Sekuth’angshele mina, ngithath’owesibili (X2)
Emampondweni (3)
Wabuyel’emampondweni
Emampondweni (3)
Wabuyel’emampondweni
 
Njenge BOP, umshad'uyingozi, iskororo
njenge SAP, umshad'uyingozi, ivolovolo
(Repeat)
 
Emampondweni (3) (to Pondoland)
Wabuyel’emampondweni (she went back to Pondoland)
 
Emampondweni (3)
Wabuyel’emampondweni 
 

 

.

-