Ekuseni Lyrics

Album: 
Ndim Lo
Song Year: 
2007
Genre: 
Afro Soul

-

.

[Chorus]
Umthandile ekuseni
Noxa ehlal'ekutyhola
Noxa inyani uyazi
 
Verse 1
"Buya mthanda"
Myeke akubambe ngokwakhe
Myeke azibonakalise
Uza'bona ngezenzo
K'buyak'thanda
Uyamfuna mpfh…
Myeke akufune ngokwakhe OH!
Myeke ak'fownele
Uk'buyak'thanda
Ingaba uumm
 
[Chorus]
Umthandile ekuseni
Noxa ehlal'ekutyhola
Noxa inyani uyazi
Ngab'umthandile na
Umthandile na
Umthandile ebusuku
Noba sekusola
Noba uyazi umsulwa
Ngab'umthandile na
Umthandile
 
[Chorus]
Ungamphikisi nanini na
Yiba naye
Hamba naye
Yiba naye
Emphefumlweni Ow!
Ungalwi naye
Nanini na
Ukub'uyamthanda nyhani
Makayazi nguye yedwa
Awu! Makayazi ubona yena yedwa
Amaxesha onke ey!
Nduyabuza
 
Chorus 
Noxa ehlal'ekutyhola
Noxa inyazi uyazi
Awu!
Ebusuku
Noba sekusola
Noba umsulwa
Baby ndik'thandile
Uyayazi ndiyak'thanda
Angeke sehlukanisiwe
Zizinto ezincane
Aha ha ha
Ndohlala ndikuthanda
Baby
Ndohlala ndikuthanda
(Noba) 2X
Kunini na
Ebusuku / emini
Ekuseni
Ndohlala ndikuthanda baby
Ndohlala ndikuthanda
Noba noba kunini na
Ekuseni ebusuku
Maxesha onke

-