Ehle Lyrics

Album: 
Joyous 21: Heal Our Land
Song Year: 
2017
Genre: 
Gospel

-

.

Bhekani kuhle kanjani uma abangcwele behlelisene
Njengamafutha ehlel' ezindevini zika-Aaron
Kuyintokozo kuJehova uma abangcwele behlangene.
Kukhazimul' izizulu kunik' ithemba, kondl' umphefumlo.

Ehle, ehle, ehle azofik' umphuthuli wengubo.
Ehle, ehle ilapho isibusiso sikhona.
Elokugqiba bazalwane yomelelani enkosini.
Thandanani bambanani (dibanani) nimoyise ongendawo