Come Into My Life Lyrics

Album: 
DNA
Song Year: 
2006
Genre: 
Hip Hop

-

.

Yeah man sure
Eintlek O’za aw’ngitshele
 
Usakhumbula ntwana sicale kanjani
Sihlala sis’buza eintlek uguthi sisale kanjani
Like we took a wrong turn or sibale kanjani
I mean come on man iminyango ivale kanjani
Only to find out it’s about to be times up
We got it lined out just to figure you swines out
Abana backbone who was pulling their spines out
Ngala ma-rap clones always chewing my rhymes up
Back for that shit nge-flow sabahlolela
Bahlala bakhala baba Pro please siqolele
Okay fine nasi i-style ngiyaniboleka
Nihlabeka ngaphakathi ngathi nigwinye amabodlela
Vuka amakwaali and you can see from a distance
Light up the beef watch it burn like insence
For instance, u-freestyla nami uphaphama e-deep end
Angiclaimi kubancono kunawe is just that I’m different
 
[Chorus]
[Nothende]
Come into my life… come into my life
Come into my life… come into my life
Come into my life… come into my life
Come into my life I got so much to show you
 
People are loving it  you the biggest thing in this town
Like don’t be doubting it you the realest thing around
Like what the fuck now can you please calm the fuck down
Ngikhule ngiphuz’ i-starch water ngigawul’ i-half brown
Here to make a living I’m killing without forgiving
When you thinking I’m believing in living with all these women
Ungawa mfanami ubona wrong you must be dreaming
I just wanna hold up the light nje nge-ceiling
Let me open your minds kancani nje nginilaitiseni
Nalaba bas’tsheleni hai asimpayiziseni
Asimayiziseni walahla asimvayiseni
For ukukoleka ama-cent nje nge-magnet kamdrayiseni
From outside it doesn’t seem the same
Mina ngithi ngena phakathi and feel the pain
Bak’yise lenale how real’s the game
Bak’hlabe nge-change and tell you you can keep the fame
 
[Chorus]
Yeah man hai nami nginok’wisha, you know
Nginok’fisa, if you could walk the same path as me
Walk my shoes or something
Uzobona…
 
Fede mina ntwana ngila nge-rap
Uk’kgaya ama-cheque ngiyenze ama-track
Hai ub’celeb bakgwayi ub’bebebe
Ngoba ngiyabona bo-baai ub’faggot
Nalama-hater-nyana bayayazi angibay’ i-skelem
Ngihlala ngisekasi e-West KS namagents
Or ngizama uk’vala amabakami asephezukwa ma-plans
Ngivayis’ ilanga nabafana bajampa ama-fence
Shipi istoki k’phela uk’balabala u-gooi-ya ama-skemps
Wena uloku usitshela uguthi siring’ into engana sense
Nathi sifuni ukungena kangaka mara anisigay’ i-chance
But like I said fede fokolo vaya ak’na niks
 
You know yonke into
Mina ngi-grand ngi-top
You know Pro O’za
But you know what I want man you know
I only wish that you can…
 
 

More songs