Bengirongo/ Bendirongo lyrics

Genre: 
Afro Soul
Featuring: 

-

.

[chorus starts]
Bengirongo
(I was wrong)
Ng'cel' ung'xolele baby bengirongo
(Please forgive me baby, I was wrong)
[repeat]
.
Lixhoshwa libhekile
(We all make mistakes)
Ng'cel' ung'xolele baby bengirongo
(Please forgive me baby, I was wrong)
[repeat]
[chorus ends]
.
[Robbie solo]
Beng' hleli nabangani bami
(I was chilling with friends)
Sibukel' ibhola sibushaya
(Watching soccer and drinking)
Amadrinks
(Alcohol)
Mangithi phapha, yhoo! Baby sekusile
(It was morning before I knew it)
Ngise troubulini
(I knew I was in trouble)
[repeat]
.
[Zahara solo]
Besesendithi awukhathali
(Tought you do not care anymore)
Ubhedeshana nendlela
(You worship the road)
Awusawfun' lo mzi wakho
(You don't want your home anymore)
Abantwana bakho bebekhala
(Your children were crying)
Ubusuku bonke
(The whole night)
.
[chorus + Zahara leading]
Baby sobe ndphinde
(I wont do it again)
Iyhooo
(Yhooo)
Ndikhathazane nomoya wakho
(Messing up with your feelings)
[repeat]
.
[Robbie solo]
.
[Zahara solo]
.
[chorus + Zahara & Robbie leading]
Baby sobe ndphinde
(I wont do it again)
Iyhooo
(Yhooo)
Ndikhathazane nomoya wakho
(Messing up with your feelings)
[repeat till end]

-