Be There Ft Mlu and Big Nuz Lyrics

 
I know I don't say this enough 
but you're one of a kind
and I hope you understand if I don't wanna give it away sometimes.
All I wanna_all I wanna do is to make it alright
all I wanna do is to be telling what's on my mind.
I know I don't listen much.
Forgive me if I never opened up.
U ye
 
(Chorus)
I'll be there I'll be there x2
Don't wanna see another tear no
so I'll give you my love with honesty ye
Just wanna be your kinda guy
With all my might I will try to give you all the love that you need
 
(Chorus repeats)
 
(Big Nuz) 
Kumnandi mes'thandana
Aw' sobabil' uKiss mes'hlangana mncwa mncwa!!
uyazi ngik'thandan? Ng'zok'hlab' iRing' ayikh' iyenzenjan'
Zogabha nabangani
Ngik'nike sonk' is'khathi osdingayo, 
Ilempil' engifisayo, hlal' endlin' nomunt' engimthandayo..­.
 
Ubambo lwami, engil'land' emhlangeni
Aw' sdudla sami aw' tsitsi lam' lasemazweni
Aw' ngigqoma ngawe mang'gudl' ey'ntabeni,
aw' ng'phupha ngawe babie njalo mang'lel' eskbheni, 
Aw' sgubhu sami esdlal' emsakazweni, 
nhlizio yami themba lm' lasemnqamlezwen­i, 
ngilosi yami eng'khanyisel' ebumnyameni, 
aw' s'hliling' sami ng'zodubul' inyoni es'hlahleni
 
(Bridge)
Let me take this time to tell you that I need you around only you
Let me be your shining star-be your light in the dark-repeats for 
 

 

-

Featuring: 
Album: 
Ganyani’s House Grooves 8
Song Year: 
2013

-

-