Bayete Ft. Adam M & Professor Lyrics

Genre: 
House
Featuring: 

-

.

[Verse 2]
Ma ngithi Mahoota, wena uthi ang’na malhoni ngaye 
Ek’se Mahoota (a’sna malhoni ngawe) 
Ma ngithi Vetkoek, wena uthi ang’na malhoni ngaye 
Ek’se Vetkoek (a’sna malhoni ngawe) 
Ma ngithi Sibitlo, wena uthi ang’na malhoni ngaye 
E Sibitlo(a’sna malhoni ngawe) 
Ma ngithi Oskido, wena uthi ang’na malhoni ngaye 
Ek’se Oskido (a’sna malhoni ngawe) 
 
Ma ngithi Spikiri, wena uthi ang’na malhoni ngaye 
Ek’se Spikitjo (a’sna malhoni ngawe) 
Ma ngithi Professor, wena uthi ang’na malhoni ngaye 
Ek’se Professor (a’sna malhon’ngawe) 
Ma ngithi M’jokes, wena uthi ang’na malhoni ngaye 
A’wu M’jokorezi (a’sna malhoni ngawe) 
Ma ngithi Jakarumba, wena uthi ang’na malhoni ngaye 
He M’jakajaka (a’sna malhoni ngawe) 
Ma ngithi Kalawa, wena uthi ang’na malhoni ngayo 
Hei Jazzme (a’sna malhoni ngayo) 
 
Bayete! 
Bayete!, Bayete!, Bayete!... Awu u’yasabeka 
Bayete! 
Bayete!, Bayete!, Bayete!... Vuma 
 
Bayete! 
Bayete!, Bayete! 
Bayete! 
 
(Repeat  Verse 1)
 

-