Bayede Kuwe Lyrics

Album: 
Joyous 21: Heal Our Land
Song Year: 
2017
Genre: 
Gospel

-

.

Bayede ngonyama kaJuda
Sithi Bayede, Bayede kuwe
Uyingcwele Jehovah ufanelwe ukubongwa

Siyakukhothamela, sithi Bayede Bayede kuwe.
Sidumisa wena, sidumisa wena
Bayede, Bayede kuwe

Translation:

We worship you Lion of Judah
We worship you,
You are holy Jehova you are worthy to be praised
We bow down to you, we worship you
We worship you, we worship you