Baphi ft. Speedy Lyrics

Album: 
The Orientation
Song Year: 
2012
Genre: 
Kwaito
Featuring: 

-

.

 
Yambona lo (you see this one)
Bam'biza nge vara vara (they call him vara vara)
I'ntombi zim'biza nge sweety labo lom'katakata (these chicks call him 'sweety')
Qgoka smart (he dresses smart)
Uphashasha (suave)
Pheth' intombi (got the ladies)
Ziyamfela ley'phalaphala (they go crazy for him)
Aw kante ebsuku (but in the night)
Inkunzi yomkhulukuthu (his the king of mischief)
Kuza' amaphoyisa 
Baphethe ney'khulukuthu (police are in his pocket)
Pheth' imali (has lots of money)
Yabusa lemphukupuku (he's rich this fool) 
Immpand'eysono 
Yazi zishis'umkhulu (the roots of his sins burn his grandpa below) 
Nkinga yakhe (his problem is)
Akazwani nok'thanza (he hates prayer)
Muthandaza ub'chopho bakhe angath'angak'saphaza (when you pray it drives him crazy)
Fair de van die one (from day one)
Akazange wathandaza (he never prayed)
Ish, mawum'tshela ngenkosi (when you tell him about the Lord)
UVelathi uyaphaphalaza, eish (he says you're crazy)
Yambona manje (but look at him now)
Nanguyatatazela (here he is shaking)
Angith'uzwil'ukuthuJesu nangu nay'uyasekela (isnt' he heard that Jesus is returning) 
Baph'abanye, laba akade bemfakazela (where are the others, the ones with him?)
I hope bazwil'ukuth'uJesu nangunay'uyasekela (i hope they hear that Jesus is now returning)
What!
 
(Chorus)
Baphi (where are they)
Baph'okhaphadiya ney'ntombi zabo (where are Khaphadiya and their chicks?)
Ngithi Baphi (i say where are they?)
Izinj'eyfike'mncwabeni namabodlela (they used to come with bottles to a funeral) 
Baph' okhaphadiya ney'mali zabo (where are Khaphadiya and all their money?)
Izinj'ezngen'esontweni namavolovolo (they used to come to church with ?) 
Baph'aboJezebela namadodabo  (where are Jezebel and their boyfriends?)
Izinj'ezangidli'mali zang'golozela (they ate my money and left) 
Baph'aboPalisa nobuhle babo (where are Palisa and their beauty?)
Izinj'ezatholiscoco ngokwis'umnotho (...)
 
Angithi ning'zela ngama attitude (you'all gave me attitude)
Nathi he's not good (said i was no good)
Nangtshela nathi igaan en trek (said I was a one hit wonder) 
Aw he's back
 
Baphi (where are they?)
Baph'abambulala (the ones that killed him?)
Baph'abambikayo (that snitched on him?)
Baph'abamgwazayo (that stabbed him?)
Ngithi baph'abambulala (where are his killers?)
Baph'abambulala
Sebebulawa'amahloni (they are shy now)
Baph'abambikayo 
Benzasengath'ababone (acting like they dont see him)
Baph'abamkwazayo 
Yen'uyababona (but he sees them) 
 
Angithi ning'zela ngama attitude
Nathi he's not good
Nangtshela nathi igaan en trek
Now Aw he's back
 
Baph'aboJezebela namadodabo (Ngithi Baphi)
Izinj'ezangidli'mali zang'golozela (Ngithi Baphi)
Baph'aboPalisa nobuhle babo (Ngithi Baphi)
Izinj'ezatholiscoco ngokwis'umnotho 

-