Andinanto Lyrics

Ndandihleli, ndihlel’ ebumnyameni
Wafik’ usonini nanini
Wandifak’ ekukhanyeni
(Repeat x3)
Chorus x2
Andinanto aph’ esandleni
Ndize kanye nkosi yam
Intwan’ ekas’ lami
Ifund’ ukuruf’ iphandel’ ingcosi zakubo ezncani
Tayma alispani, engqondweni yayo
iztjel’ ukuthi ayisenabazali
Ebsuku ayilali icabang’ ukuthi fere bona ksasa bazodlani
Kanti wena umakhelwan’ onjani
Uyayibon’ isituation
Maar ushaya ngathi awazi
Why ntwana yam uzbulalis’ indlala
Ngyaz’ impilo isnax, maar ubani uban’ othe give up(a
Why ntwana yam uvaye nabo Nzero
Yibo laba abahlale bakjuda ngent’ ezingekho
Chorus x2
In the midst of the night
Painful thoughts fill my mind
I see the tears of a crying child
Oh my, oh my
I find myself asking why x2
Every day, every night, a million times
I find myself asking why
Why, why, why?

-

-

-