Amatrophy Lyrics

Album: 
Aux Cable
Song Year: 
2017
Genre: 
Hip Hop

-

.

[Hook: Efelow]
We, we dont sleep all
we do is just kill
Span bayasbona
ngeje bangas'feel
Witness The Funk
sbongi'Nkosi saphila
Gemini Maejor we
doing shit major
S'deserve amaTrophy
s'deserve amaTrophy
S'deserve amaTrophy
s'deserve amaTrophy
Ubani
opheth'iTrophy
lethani amaTrophy
Bonke labanye
angeke basthuse
s'deserve amaTrophy

[Verse1: Moshine &amp Efelow]
[Moshine]
Asgidli
Qeduk'ketuli
mecerdes
Tell me you brought
that yeezy
Adidas sniselikabish
Imistubishi injin
iyashisa
Zong'landa
maw'phume office
Ngik'qhafis
Musukbhayiza
Awenzi accident
ushayise

[Efelow]
Mthofi mthofi mthofi
Ngek'ungthuse sorry
sorry
Umuzama kakhulu
ngeke ungabhori
Ingakho
ithub'ungakalboni
Mitsubishi mitsubishi
Studio
sisphenduli'khishi

[Moshine:]
Confessions time to
read it back like
quaran
Appointed city
needed someone to
run
She prayed for it fore
she ate it like halaal
Sorry had ta beat it
up like gadafi

[Efelow:]
Ingoma yakho
umbhedo igqomtrap
iqhwizu mentshisi
Ingwenya yakho
umbhedo
zonke'zami ama
pentshisi
Skoolin you kids &amp
an'dingi
nok'khokhama fees

[Hook]

[Verse: KO]