AmaFestival Lyrics

Brickado, sibitlo, Brickado sibitlo
Ithingikutshele ithi ngikutshele
Ithingikushele ithi ngikutshele

[Verse 1]
Uzosithola kuma festival thina siblome nama braai stand
Wena uthi ufuna ukwenzani
thina masi phethe labantwana asi understandi
And manje thina siphila nge namba,
masifika ema patina sikubhadalele
And isigubhu esikuvusa ulele,
ku ma festival nase ma parkini yo
Ngithi uyayibona le inumber yama festival

[Chorus]
inumba yaba phethe lemali yinamba abaphethe
Ngithi yuyayibona le yinamba yama festival
yinamba ya laba bama braai stand,
yibaphethe lemali
Ngithi uyayibona le

[Verse 2]
Uzosithola kuma double story,
ngIfaki istory bathi bangivusa ngilele
And mabhebheza ujaiva nepali,
kuma festival bese ubutshwala buphele
Khumbula aba lova ba attenda ama festival, nase maparkini
Khumbula amajita kuthi bebachoma ngama nase maparkini
And then manje sesidonsa ama braai stand,
siphethe lesighubu esikuvusa ulele
abantwana basibiza ngapha na ngapha lova
Sondela siikugcwalisele.
Bazongibona sengigibela ispika ngikhiphe ama tlipa ngiba dlalisele
And abanye ngiba geze ubebebe ngoba ngibloma kuphi, kuma festival

[Chorus]

Ngithi uyayibona le inumber yama festival
inumba yaba phethe lemali
yinamba abaphethe le style
Ngithi yuyayibona le yinamba yama festival
yinamba yaba phethe ama braai stand, yibaphethe lemali
Ngithi uyayibona le
Ngithi uyayibona le, inumber yama festival
Nghithi Uyayibona le

[Bridge]
Ngiyabonga Sibitlo, name ngiyabonga
brickado sibitlo
Brickado sibutla thingukusthele

Uyambona lomtwana, umtwana wama festival
Uyabona lamajita, amajita kuma festival
Ngiyabonga sibitlo, namingiyabonga
Ngiyabonga sibitlo, namingiyabonga
Ngiyabonga sibitlo, ungigaye lenumber
Ngiyabonga sibitlo, namingiyabonga
Ngiyabonga sibitlo, namingiyabonga
Ngiyabonga sibitlo, ungigaye lenumber

-

Album: 
Es’tokfeleni
Song Year: 
2013

-

-