10111 ft. Molemi Lyrics

Oh DJ Lemonka
Thank you for bringing me to the studio
To come spit my ignorance a lil bit
Share with my people DMongz on this beat
It’s a milestone baby Motswako Mixtape
Ha di che…
 
Banna ba dibeche banna ba dithunya
Banna ba mabela dipikoko ka diphuka
Ba ferekanya highway ka dikuta
Badisa ba mmuso ha ba ke ba ikhutsa
Bo-captain koporale le bo sajene
Hands in the air o tshwere eng mo dipatleng
Ba re harasa ba tshwara borikgwe bame ka parasa
Ba tswa ho nwa dibiri tsa mahala ko strateng
Hey kare wa nfihla kom kuka skipa
‘Tha hore ha ka o bona ha o tsena ko Gadika
Ke eng se? dithlogo tse tharo tsa ga Moswati
Nyaditse molao kom klim op die bakkie
Why is a black man always a target for the cops
While they never search these damn white boys for the drugs
I’ll tell you why its easy to fuck your own people
Especially mo gae the apartheid sequel
 
[Chorus]
O ba tshabe maphodisa batla go bofa ka ditshipi
Bana le tetla ya go gedisa ke scheme sa ga Jackie Selebi
Many people suffer brutality from the cops
Act fast we gotta get these ???? off the blocks
Ba tla go tswalela maphodisa
O tla dula teng ha o sena beili
 
???? ke bogolola megala ya ditlhako
Ke tswalelwa ka cell mme ke sena le molato
Bare tsena ke ditlamorago tsa bo lastaga
Make yourself comfortable bail mantaga
It was a Friday Sunnyside ke skeemile Tobetsa
VIP ya jaar ke reka bojwala ke bo metsa
Sneng neng febenyana feeling on my shit
A re let’s take it to my place stupid me ka retsa
Third floor straight to the bedroom boy ka shesha
Clothes off rubber on horny boy ka fesha
Next thing next bedroom ke focus
Stupid nigga o reipile ngwana o unconscious
Ei san twenty minutes maphodisa ka lorry
Ba re laicha botlhe no time for ditori
Mongwati wa ithlanogela too late for sorry
That’s why ke tlhoile banyana ba Pitoli
 
[Chorus]
 
Criminals ba itaola trata ba e kgaola
Put a gun to your head get your money then maola
Magata ba leka ditsotsi ho di tlhaola
Tiro ya bona e tshwana le go tlhatlhola paola
White collar criminals before the state lately
Parlamente ma-china ba betsana ka difeisi
Waitsi re voutile gore maybe
Ba ditlhogo dithata borotho bo bo steili
Ba re ga ba rate mogatlha wa scorpion
O lomile bothloko di-leader tsa di-union
Ba tswaletse Shabir ba tax-sitse Selebi
Ba di batla disinyi baji ba arm’s deal
People in the neighbourhood be helpful to the cops
Go tswa mo go rona go ntsha izinyoka off the blocks
One zero one one one anytime
Founela maphodisa ha o bona any crime
 
[Chorus]

-

Album: 
Motswako Mixtape

-

-