Wampaleha Lyrics

Album: 
Rise Again - The Reworked Hits Collection
Song Year: 
2013
Genre: 
Soul and R&B

-

.

Ke ikatometsa ho wena
ke batla ho ba le wena
Ke lakatsa ho o tshwara ka letsoho
Se ka tjhetjhella moraho
 
O se ke wa mpaleha
 
Atomela ho nna
Ke tla o tshwara moja

More songs

-