Serious Lyrics

Album: 
Pound for Pound
Song Year: 
2013
Genre: 
Kwaito

-

.

Siya idlalela
Sidlali izindlu
Siya idlalela
Izandla phezulu
Baphinde bathi, duku, duku
Iminwe phezulu
Touch go
Kwa dluli zulu
Siyabaposa phansi nephezulu
Sphethe amasweets, sphethe abodudu
duku, duku
 
Chorus
Yekela uk’ba serious
Ungazoba serious
Singathi mas’dlana nawe bese uba serious
Ungazoba serious
Yekela uk’ba serious
Ungathi sidlana bese uba serious
Ungazoba serious
Yekela ukungkhohlisa
Ung’funi uzonghlanyisa
Yes mama! Akekho ozoyibhemisa
Thina sizoyishubisa
Yes mama!
Uzothi siyadidiza
Awume wena
Ezami zik’busisa
 
Chorus
Yekela uk’ba serious
Ungazoba serious
Singathi mas’dlana nawe bese uba serious
Ungazoba serious
Yekela uk’ba serious
Ungathi sidlana bese uba serious
Ungazoba serious
Asphinde futhi sphathe abantu abahle
Besithi siyayi dalela futhi siyiphathe kahle
Yekele ubuserious
Hey I’m counting, 1,2,3,4
We lounging
Heh, we living
Awu television
 
Chorus
Yekela uk’ba serious
Ungazoba serious
Singathi mas’dlana nawe bese uba serious
Ungazoba serious
Yekela uk’ba serious
Ungathi sidlana bese uba serious
Ungazoba serious

-