A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
HOUSE  •  HIP HOP  •  DANCE •  POP  •  ROCK  •  SOUL & JAZZ •  KWAITO  •  R&B  •  GOSPELAFRIKAANS  •  FOLK

Imiyalo (Dj Qness Remix) Lyrics

-

Album: 
On the Cue Vol. 2
Song Year: 
2011
Genre: 
House
Mix / Remix by: 
Bekunentfombatana, 
yahlanga nemfana,
empumalanga nenshonalanga,
yona lentfombatana
ikhulisekile kunalomfana lo,
unina akatalanga, webola ematfumbu,
kepha nftombatana 
wamtsandza lomfana,noko ke,
lomfana yinganwa, 
kepha ngiyetsemba sisi angeke uyikhohlwe imiyalo.

Source: sgubhu.net

-

Nomalungelo Dladla, Dj Qness Photos