HOUSE  •  HIP HOP  •  DANCE •  POP  •  ROCK  •  SOUL & JAZZ •  KWAITO  •  R&B  •  GOSPELAFRIKAANS  •  FOLK

Pop & R&B

Song
Artist
Year
Genre
Maak My Hart Jou Huis Lyrics 2011 Pop R&B
Dali Wami lyrics 2005 R&B
Brown Eyes Lyrics 2013 R&B
Umuntonjani lo lyrics (Ft Nhlanhla Ncinza) R&B
Soulful Love Lyrics 2007 R&B
No Ordinary Guy ft. AKA Lyrics 2013 R&B
Ngiyamthanda Lyrics 2016 R&B
I'm Good Lyrics 2007 R&B
Maisha Lyrics 2003 Pop R&B
Without You Lyrics 2007 R&B
Love me for me Lyrics 2004 Pop R&B
Butterflies Lyrics 2004 Pop R&B
Nothing Left But the Music Lyrics 2007 R&B
Ek Wil Huil As Dit Reen Lyrics 2017 Pop R&B
I Don't Love You Lyrics 2007 R&B
Gonna Make It On My Own Lyrics 2007 R&B
Oppad na Jou Lyrics 2011 Pop R&B
Don't Wanna Lyrics 2007 R&B
To Make You Feel My Love Lyrics 2010 Pop R&B
Anymore Lyrics 2007 R&B
You Can Be Anything Lyrics 2007 R&B
Unfrozen Lyrics 2006 R&B
The Moment Lyrics 2012 R&B
Feels Good To Me Lyrics 2013 R&B
Take It Right Back Lyrics 2012 R&B
Love Again Lyrics 2012 R&B
La La La La lyrics R&B
Free Your Mind Lyrics 2012 R&B
I want you lyrics 2007 R&B
Goodbye Baby Lyrics 2012 R&B
My Angel lyrics 2004 R&B
Weekend Special (Acoustic Version) Lyrics 2017 R&B
Take me back lyrics 2007 R&B
Mngani Wam lyrics R&B
Give me you Lyrics R&B
I'm Right Here Lyrics 2010 R&B
Lies Lyrics 1987 R&B
Factual Lyrics 2010 R&B
So Strong Lyrics 2010 R&B
You Got To Believe in Something Lyrics 2010 R&B
Stronger Lyrics 2014 R&B
Pearl-Shattered Lyrics 2014 R&B
Mjele Lyrics 2016 R&B
Shut up Lyrics 2007 R&B
Say Yeah Lyrics 2007 R&B
Burden Lyrics 2007 R&B
Things My Father Said Lyrics 2010 Pop R&B
Save Me Lyrics 2010 Pop R&B